Om al die mensen die de Trucker een warm hart toedragen in de gelegenheid te stellen hun betrokkenheid te tonen, En om de Trucker wat meer bestendig te maken voor de tand des tijds wordt er een Stichting Vrienden van de Trucker opgericht. De exacte invulling is nog niet duidelijk maar daar wordt hard aan gewerkt. Doel is in iede rgeval wat financiële zekerheid voor de Trucker te ontwikkelen en meteen een ontmoetingsplek voor symphatisanten te creëren.

Meld je nu alvast aan, dan nemen we contact op zodra het concreter wordt.

Subscribe

* indicates required