Op het terrein en in het gebouw van OJC de Trucker, zijn deze huisregels van kracht. Door het betreden van het terrein of het gebouw verklaar je je met deze regels bekend en daarmee akkoord en verbind je je vrijwillig tot volledige naleving daarvan.

Onder andere vrijwilligers van OJC de Trucker en andere door OJC de Trucker daarvoor aangestelde personen zien toe op naleving van deze huisregels. Het niet naleven van de huisregels kan leiden tot directe uitzetting en (al dan niet tijdelijke) ontzegging en het innemen van een entreebewijs zonder recht op restitutie. Bij overtreding van een huisregel van wettelijke aard kan dit onmiddellijk en zonder aanzien des persoons aan de politie worden gemeld. OJC de Trucker behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen de toegang te ontzeggen.

 1. De Trucker is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, schade en letsel.
 2. Volg aanwijzingen van de medewerkers op, zij hebben het voor het zeggen.
 3. Geen alcohol onder de 18 jaar.
 4. Controle met legitimatie mogelijk.
 5. Geen wapens en geen soft- of harddrugs.
 6. Geen racistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, en geen ongewenst/vervelend gedrag, in welke vorm dan ook.
 7. Niet binnen roken of vapen.
 8. Geen hinderlijk gedrag.
 9. Geen eigen consumpties.
 10. Glaswerk moet binnen blijven.
 11. Geen overlast voor de buren. 
 12. Na 01.00 mag je niet meer naar binnen, dus ook de rokers niet

Bij overtreding van deze regels kan, tijdelijk of voor langere tijd, de toegang tot het pand worden ontzegd